29
Mar
2018
0

Riku Mitsuhashi

DUAL PILGRIM

Name: Riku Mitsuhashi

Nationality: JapanDual pilgrim logo

WAY OF ST. JAMES

Date: Mar 28, 2018

Route: Burgos to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Feb 22, 2018

Route: Takijiri – Oji to Kumano Nachi Taisha