30
Nov
2017
0

Akiko Tsukiji

DUAL PILGRIM

Name: Akiko Tsukiji

Nationality: JapanDual pilgrim logo

WAY OF ST. JAMES

Date: Sep 22, 2017

Route: Sarria to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov 26, 2017

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha

30
Nov
2017
0

Jun Ishikawa

DUAL PILGRIM

Name: Jun Ishikawa

Nationality: JapanDual pilgrim logo

WAY OF ST. JAMES

Date: Sep 16, 2017

Route: Sarria to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov 25, 2017

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha

24
Nov
2017
0

Hiroyuki Tasaka

DUAL PILGRIM

Name: Hiroyuki Tasaka

Nationality: JapanDual pilgrim logo

WAY OF ST. JAMES

Date: Sep 2, 2017

Route: Valenca to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov 23, 2017

Route: Hosshinmon-oji to Kumano Hongu Taisha plus a visit to Kumano Hayatama Taisha and Kumano Nachi Taisha

24
Nov
2017
0

Akihiro Tasaka

DUAL PILGRIM

Name: Akihiro Tasaka

Nationality: JapanDual pilgrim logo

WAY OF ST. JAMES

Date: Sep 2, 2017

Route: Valenca to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov 23, 2017

Route: Hosshinmon-oji to Kumano Hongu Taisha plus a visit to Kumano Hayatama Taisha and Kumano Nachi Taisha

24
Nov
2017
0

Blontrock Pierre

DUAL PILGRIM

Name: Blontrock Pierre

Nationality: BelgiumDual pilgrim logo

WAY OF ST. JAMES

Date: Feb 11, 2008

Route: Saint-Jean-Pied-de-Port to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov 23, 2017

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha

24
Nov
2017
0

Junko Sasaki

DUAL PILGRIM

Name: Junko Sasaki

Nationality: JapanDual pilgrim logo

WAY OF ST. JAMES

Date: Feb 11, 2008

Route: Saint-Jean-Pied-de-Port to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov 23, 2017

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha

24
Nov
2017
0

James Thompson

DUAL PILGRIM

Name: James Thompson

Nationality: AustraliaDual pilgrim logo

WAY OF ST. JAMES

Date: Jun 12, 2016

Route: Saint-Jean-Pied-de-Port to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov 23, 2017

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha

24
Nov
2017
2

Seiji Fukushima

DUAL PILGRIM

Name: Seiji Fukushima

Nationality: JapanDual pilgrim logo

WAY OF ST. JAMES

Date: Nov 22, 2016

Route: Saint-Jean-Pied-de-Port to Finisterre

KUMANO KODO

Date: Nov 22, 2017

Route: Koyasan to Kumano Hongu Taisha

24
Nov
2017
0

Ni Na

DUAL PILGRIM

Name: Ni Na

Nationality: ChinaDual pilgrim logo

WAY OF ST. JAMES

Date: May 7, 2017

Route: Saint-Jean-Pied-de-Port to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov 22, 2017

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha

24
Nov
2017
0

Oh, Jeong Seon

DUAL PILGRIM

Name: Oh, Jeong Seon

Nationality: KoreaDual pilgrim logo

WAY OF ST. JAMES

Date: Apr 30, 2015

Route: Leon to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov 24, 2017

Route: Hosshinmon-oji to Kumano Hongu Taisha plus a visit to Kumano Hayatama Taisha and Kumano Nachi Taisha