9
Oct
2018
0

Daiki Kato

Name: Daiki Kato

Nationality: JapanDual pilgrim logo

WAY OF ST. JAMES

Date: Jun 17, 2017

Route: Leon to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Sep 28 2018

Route: Kumano Hongu Taisha to Kumano Nachi Taisha

9
Oct
2018
0

Gael Joy McLean

Name: Gael Joy McLean

Nationality: AustraliaDual pilgrim logo

WAY OF ST. JAMES

Date: Jun 24, 2012

Route: Saint-Jean-Pied-de-Port to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Sep 27 2018

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha

9
Oct
2018
0

Regina Maag

Name: Regina Maag

Nationality: USADual pilgrim logo

WAY OF ST. JAMES

Date: May 11, 2015

Route: Saint-Jean-Pied-de-Port to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Sep 27 2018

Route: Hosshinmon-oji to Kumano Hongu Taisha plus a visit to Kumano Hayatama Taisha and Kumano Nachi Taisha

9
Oct
2018
0

Anne Maree Fahey

Name: Anne Maree Fahey

Nationality: AustraliaDual pilgrim logo

WAY OF ST. JAMES

Date: Jul, 2015

Route: Saint-Jean-Pied-de-Port to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Sep 27 2018

Route: Kumano Hongu Taisha to Kumano Nachi Taisha

9
Oct
2018
0

Thomas Lee

Name: Thomas Lee

Nationality: USADual pilgrim logo

WAY OF ST. JAMES

Date: May 2, 2018

Route: Sevilia to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Sep 26 2018

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha