14
Mar
2019
0

Akiyoshi Ueno

DUAL PILGRIM

Name: Akiyoshi Ueno

Nationality: JapanDual pilgrim logo

WAY OF ST. JAMES

Date: Jun 25, 2017

Route: Irun to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Mar 5, 2019

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha