11
Sep
2019
0

Tsai Shu Tien

DUAL PILGRIM

Name: Tsai Shu TienDual pilgrim logo

Nationality: Taiwan

WAY OF ST. JAMES

Date: Feb 11, 2019

Route: Porto to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Sep 2, 2019

Route: Hosshinmon-oji to Kumano Hongu Taisha, plus a visit to Kumano Hayatama Taisha and Kumano Nachi Taisha

11
Sep
2019
0

Zhuozi Sun

DUAL PILGRIM

Name: Zhuozi SunDual pilgrim logo

Nationality: China

WAY OF ST. JAMES

Date: Jun 28, 2016

Route: Saint Jean Pied de Port to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Sep 1, 2019

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha

11
Sep
2019
0

Fumihiro Ogawa

DUAL PILGRIM

Name: Fumihiro OgawaDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: July 2, 2019

Route: Lugo to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Aug 30, 2019

Route: Hosshinmon-oji to Kumano Hongu Taisha, plus a visit to Kumano Hayatama Taisha and Kumano Nachi Taisha

11
Sep
2019
0

Ian Perez Lopez

DUAL PILGRIM

Name: Ian Perez LopezDual pilgrim logo

Nationality: Spain

WAY OF ST. JAMES

Date: Aug 5, 2016

Route: Luarca to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Aug 30, 2019

Route: Hosshinmon-oji to Kumano Hongu Taisha, plus a visit to Kumano Hayatama Taisha and Kumano Nachi Taisha

11
Sep
2019
0

Sachiko Kobayashi

DUAL PILGRIM

Name: Sachiko KobayashiDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Oct 8, 2017

Route: Saint Jean Pied de Port to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Aug 29, 2019

Route: Hosshinmon-oji to Kumano Hongu Taisha, plus a visit to Kumano Hayatama Taisha and Kumano Nachi Taisha