12
Aug
2019
0

Simon Carey-Smith

DUAL PILGRIM

Name: Simon Carey-SmithDual pilgrim logo

Nationality: New Zealand

WAY OF ST. JAMES

Date: Aug 07, 2019

Route: Portuguese Coastal Camino

KUMANO KODO

Date: Oct 28, 2015

Route: Nakahechi