7
Nov
2019
0

Toshiyuki Tsubouchi

DUAL PILGRIM

Name: Toshiyuki TsubouchiDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: May 7, 2015

Route: Almeria to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov 4, 2019

Route: Koyasan to Kumano Hongu Taisha