11
Sep
2019
0

Tsai Shu Tien

DUAL PILGRIM

Name: Tsai Shu TienDual pilgrim logo

Nationality: Taiwan

WAY OF ST. JAMES

Date: Feb 11, 2019

Route: Porto to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Sep 2, 2019

Route: Hosshinmon-oji to Kumano Hongu Taisha, plus a visit to Kumano Hayatama Taisha and Kumano Nachi Taisha