27
Nov
2018
0

Yuji Takai

DUAL PILGRIM

Name: Yuji Takai

Nationality: JapanDual pilgrim logo

WAY OF ST. JAMES

Date: Nov 9, 2018

Route: Sarria to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov 24, 2018

Route: Hosshinmon-oji to Kumano Hongu Taisha plus a visit to Kumano Hayatama Taisha and Kumano Nachi Taisha