24
Nov
2022
1

Waleska M. Pierantoni

DUAL PILGRIM

Name: Waleska M. PierantoniDual pilgrim logo

Nationality: USA

WAY OF ST. JAMES

Date: Oct. 03. 2022

Route: Porto to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov. 22. 2022

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha

24
Nov
2022
2

Liliyana Tjahyadi & Bryce Garbrecht

DUAL PILGRIM

Name: Liliyana Tjahyadi & Bryce GarbrechtDual pilgrim logo

Nationality: Singaporean / German

WAY OF ST. JAMES

Date: Nov. 07. 2019

Route: Saint Jean Pied de Port to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov. 21. 2022

Route: Hosshimon- oji to Kumano Hongu Taisha plus a visit to Kumano Hayatama Taisha and Kumano Nachi Taisha

24
Nov
2022
0

Yukari Kani

DUAL PILGRIM

Name: Yukari KaniDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Jun. 19. 2019

Route: Saint Jean Pied de Port to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov. 21. 2022

Route: Hosshimon- oji to Kumano Hongu Taisha plus a visit to Kumano Hayatama Taisha and Kumano Nachi Taisha

24
Nov
2022
0

Lisa Huang

DUAL PILGRIM

Name: Lisa HuangDual pilgrim logo

Nationality: Taiwan

WAY OF ST. JAMES

Date: Sep. 28. 2022

Route: Irun to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov. 21. 2022

Route: Hosshimon- oji to Kumano Hongu Taisha plus a visit to Kumano Hayatama Taisha and Kumano Nachi Taisha

24
Nov
2022
0

Tsai Tzehuei

DUAL PILGRIM

Name: Tsai TzehueiDual pilgrim logo

Nationality: Taiwan

WAY OF ST. JAMES

Date: Jun. 13. 2019

Route: Saint Jean Pied de Port to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov. 20. 2022

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha

1 2 3 561