16
Nov
2020
0

Narita Yoshiyuki

DUAL PILGRIM

Name: Narita YoshiyukiDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Apr 4 2017

Route: Saint Jean Pied de Port to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov 14 2020

Route: Takijiri-Oji to Kumano Hongu Taisha

16
Nov
2020
0

Kenji Kawabata

DUAL PILGRIM

Name: Kenji KawabataDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: May 30 2011

Route: Saint Jean Pied de Port to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov 14 2020

Route: Kumano Nachi Taisha and Kumano Hongu Taisha to Kii Tanabe

16
Nov
2020
0

Aiko Matsumoto

DUAL PILGRIM

Name: Aiko MatsumotoDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Dec 11 2019

Route: Sarria to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov 11 2020

Route: Takijiri-Oji to Kumano Hongu Taisha

16
Nov
2020
0

Kikuchi Eiko

DUAL PILGRIM

Name: Kikuchi EikoDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Dec 11 2019

Route: Burgos to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov 9 2020

Route: Nachisan to Kumano Hongu Taisha

1 2 3 501