9
Apr
2021
0

Alberto González-Cela Espinosa & Ana Bonilla Pérez

DUAL PILGRIM

Names: Alberto González-Cela Espinosa & Ana Bonilla PérezDual pilgrim logo

Nationality: Spain

WAY OF ST. JAMES

Date: Apr 9 2021

Route: Vigo to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Aug 21 2018

Route: Koya-San to Kumano Nachi Taisha