7
Nov
2019
0

Hiromi Suzuki, Yoriko Tanaka & Yukie Haga

DUAL PILGRIM

Name: Hiromi Suzuki, Yoriko Tanaka & Yukie HagaDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: May 4, 2018

Route: Sarria to Santiego de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov 3, 2019

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha