24
Nov
2023
0

Juan Luis Gómez-Reino Garrido

DUAL PILGRIM

Name: Juan Luis Gómez-Reino Garrido
Dual pilgrim logo

Nationality: Spain

WAY OF ST. JAMES

Date: Sep. 25. 2023

Route: Oviedo to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov. 07. 2023

Route: Nakahechi Kumano Nachi Taisha to Kumano Hongu Taisha