13
Mar
2023
1

Junko Seto & Shinji Seto & Max Seto

DUAL PILGRIM

Name: Junko Seto & Shinji Seto & Max SetoDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Oct. 11. 2022

Route:  Sarria to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: May. 29. 2022

Route: Hosshimon- oji to Kumano Hongu Taisha plus a visit to Kumano Hayatama Taisha and Kumano Nachi Taisha