14
Nov
2022
0

Kaori Yamashita & Ayaka Iwahashi

DUAL PILGRIM

Name: Kaori Yamashita & Ayaka IwahashiDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Nov. 7. 2016

Route:  Saint Jean Pied de Port to Finisterre

KUMANO KODO

Date: Nov. 12. 2022

Route: Hosshimon- oji to Kumano Hongu Taisha plus a visit to Kumano Hayatama Taisha and Kumano Nachi Taisha