4
Jan
2022
1

Kengo Tsuno & Michiru Yoshimoto

DUAL PILGRIM

Name: Kengo Tsuno & Michiru YoshimotoDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Nov.6 2020

Route: Pamplona to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Dec.26 2020

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha