16
Nov
2021
0

Kenji Samizo & Junko Oshika & Hideo Oshika & Koichi Ichikawa & Yoshitsugu Ueki

DUAL PILGRIM

Name: Kenji Samizo & Junko Oshika & Hideo Oshika & Koichi Ichikawa & Yoshitsugu UekiDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Jun. 19 2019

Route: Saint Jean Pied de Port to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov.15 2021

Route:  Kumano Hongu Taisha to Kumano Nachi Taisha