21
Nov
2019
0

Kiyonori Fujimoto

DUAL PILGRIM

Name: Kiyonori FujimotoDual pilgrim logo

Nationality: Spain

WAY OF ST. JAMES

Date: May 2, 2019

Route: Sarria to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Dec 3, 2018

Hosshinmon-oji to Kumano Hongu Taisha, plus a visit to Kumano Hayatama Taisha and Kumano Nachi Taisha