27
May
2024
0

Mario Jose Maurello & Kiara Bello

DUAL PILGRIM

Dual pilgrim logo

Name: Mario Jose Maurello & Kiara Bello

Nationality: Venezuelan

WAY OF ST. JAMES

Date: Oct. 13. 2020

Route: Viana do Castelo to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: May. 24. 2024

Route: Hosshimon- oji to Kumano Hongu Taisha plus a visit to Kumano Hayatama Taisha and Kumano Nachi Taisha