12
Aug
2020
0

Matsumoto Kanako & Matsumoto Minoru

DUAL PILGRIM

Name: Matsumoto Kanako & Matsumoto MinoruDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: May 2 2019

Route: Vila Nova de Cerveira to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Jul 25 2020

Route: Kumano Hongu Taisha to Kumano Nachi Taisha