16
Nov
2020
0

Narita Yoshiyuki

DUAL PILGRIM

Name: Narita YoshiyukiDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Apr 4 2017

Route: Saint Jean Pied de Port to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov 14 2020

Route: Takijiri-Oji to Kumano Hongu Taisha