27
May
2024
0

Mario Jose Maurello & Kiara Bello

DUAL PILGRIM

Name: Mario Jose Maurello & Kiara Bello

Nationality: Venezuelan

WAY OF ST. JAMES

Date: Oct. 13. 2020

Route: Viana do Castelo to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: May. 24. 2024

Route: Hosshimon- oji to Kumano Hongu Taisha plus a visit to Kumano Hayatama Taisha and Kumano Nachi Taisha

27
May
2024
0

Tara Wear

DUAL PILGRIM

Name: Tara Wear

Nationality: USA

WAY OF ST. JAMES

Date: Apr. 03. 2023

Route: San Sebastian to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: May. 23. 2024

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha plus a visit to Kumano Nachi Taisha

27
May
2024
0

Nielaender Ingeborg

DUAL PILGRIM

Name: Nielaender Ingeborg

Nationality: German

WAY OF ST. JAMES

Date: Apr. 25. 2009

Route: Ponferrada to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: May. 25. 2024

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha