13
Mar
2020
0

Mizukoshi Kosuke

DUAL PILGRIM

Name: Mizukoshi KosukeDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Jul 30, 2018

Route: Logroño to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date:  Mar 12, 2020

Route: Takijiri-Oji to Kumano Hongu Taisha

13
Mar
2020
0

Takeuchi Yoko

DUAL PILGRIM

Name: Takeuchi YokoDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Apr 6, 2016

Route: Saint Jean Pied de Port to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date:  Mar 12, 2020

Route: Koyasan to Kumano Hongu Taisha

13
Mar
2020
0

Madeleine Hoggett

DUAL PILGRIM

Name: Madeleine HoggettDual pilgrim logo

Nationality: Australia

WAY OF ST. JAMES

Date: Nov 24, 2019

Route: Astorga to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date:  Mar 12, 2020

Route: Hosshinmon-oji to Kii Katuura

13
Mar
2020
0

Samuel Christopher

DUAL PILGRIM

Name: Samuel ChristopherDual pilgrim logo

Nationality: USA

WAY OF ST. JAMES

Date: Jul 30, 2018

Route: Oviedo to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date:  Mar 11, 2020

Route: Takijiri-Oji to Kumano Hongu Taisha

10
Mar
2020
0

Fidenzio Angonese

DUAL PILGRIM

Name: Fidenzio AngoneseDual pilgrim logo

Nationality: Italy

WAY OF ST. JAMES

Date: May , 2009

Route: Saint Jean Pied de Port to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date:  Mar 8, 2020

Route: Takijiri-Oji to Kumano Hongu Taisha