13
Nov
2023
0

Roberto De La Cruz

DUAL PILGRIM

Name: Roberto De La Cruz
Dual pilgrim logo

Nationality: Spanish

WAY OF ST. JAMES

Date: Jul. 28. 2005

Route: Leon to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov. 07. 2023

Route: Kumano Hongu Taisha to Kumano Nachi Taisha