23
Jan
2016
0

Roberto Hunoz Ortiz

Dual pilgrim logoDUAL PILGRIM

Name: Roberto Hunoz Ortiz
Nationality: Spain

WAY OF ST. JAMES

Date: Jun 19, 2013

Route: Irun to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov 18, 2015

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha