3
Dec
2020
1

Satake Shinichi & Mori Yasuji & Niinuma Yoriko & Kaneda Takashi & Horigome Eriko & Shimizu Kensuke

DUAL PILGRIM

Name: Satake Shinichi & Mori Yasuji & Niinuma Yoriko & Kaneda Takashi & Horigome Eriko & Shimizu KensukeDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Jul 9 2019

Route: Sarria to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov 24 2020

Route: Takijiri-Oji to Kumano Hongu Taisha