15
Jul
2020
0

Shimomura Hayaki & Takasu Masatoshi

DUAL PILGRIM

Name: Shimomura Hayaki & Takasu MasatoshiDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: May 18 2019

Route: Santiago de Compostela to Burgos

KUMANO KODO

Date:  Jul 3 2020

Route: Hosshinmon-oji to Kumano Hongu Taisha, plus a visit to Kumano Hayatama Taisha and Kumano Nachi Taisha