16
Nov
2020
0

Wada Yoshiho & Wada Waka

DUAL PILGRIM

Name: Wada Yoshiho & Wada WakaDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Jul 2 2019

Route: Lugo to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov 11 2020

Route: Koyasan to Kumano Hongu Taisha