27
Nov
2023
0

Yoko Seto

DUAL PILGRIM

Name: Yoko Seto
Dual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Jul. 16. 2019

Route: Porto to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov. 26. 2023

Route: Koyasan to Kumano Hongu Taisha