22
Nov
2023
0

Yoko Takano & Mitsuo Takano

DUAL PILGRIM

Name: Yoko Takano & Mitsuo Takano
Dual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Jun. 29. 2023

Route: Saint Jean Pied de Port to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Apr. 30. 2018

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha