13
Oct
2020
0

Yoshikawa Shoko & Yoshikawa Kiyoshi

Name: Yoshikawa Shoko & Yoshikawa KiyoshiDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Sept 9 2012

Route: Porto to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Sept 30 2020

Route: Kudoyama to Kumano Hongu Taisha