17
Mar
2021
0

Yuuka Tsuchiya

DUAL PILGRIM

Name: Yuuka TsuchiyaDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Apr 21 2017

Route: Astorga to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Mar 15 2021

Route:  Hosshinmon-oji to Kumano Hongu Taisha, plus a visit to Kumano Hayatama Taisha and Kumano Nachi Taisha