9
Nov
2015
0

Hideji Tsujiuchi

Dual pilgrim logoDUAL PILGRIM

Name: Hideji Tsujiuchi
Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Jun 11, 2010
Route: Sarria to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Oct 7, 2015

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha