4
Oct
2021
0

Shinichi Hayashi

DUAL PILGRIM

Name: Shinichi HayashiDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Aug.31 2019

Route: León to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Oct.1.2021

Route: Kumano Hongu Taisha to Kumano Nachi Taisha