9
Nov
2015
0

Fuyumi Yoshida

Dual pilgrim logoDUAL PILGRIM

Name: Fuyumi Yoshida
Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: May 1, 2015
Route: Sarria to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Sep 23, 2015

Route: Hosshinmon-oji to Kumano Hongu Taisha plus a visit to Kumano Hayatama Taisha and Kumano Nachi Taisha