15
Jul
2020
0

Shimomura Hayaki & Takasu Masatoshi

DUAL PILGRIM

Name: Shimomura Hayaki & Takasu MasatoshiDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: May 18 2019

Route: Santiago de Compostela to Burgos

KUMANO KODO

Date:  Jul 3 2020

Route: Hosshinmon-oji to Kumano Hongu Taisha, plus a visit to Kumano Hayatama Taisha and Kumano Nachi Taisha

22
Jun
2020
0

Mizukami Kiyori

DUAL PILGRIM

Name: Mizukami KiyoriDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Jul 7 2017

Route: Saint Jean Pied de Port to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date:  May 21 2020

Route: Kumano Nachi Taisha to Kumano Hongu Taisha

22
Jun
2020
0

Kimiko Shimizu

DUAL PILGRIM

Name: Kimiko ShimizuDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Aug 17, 2017 and Oct 18 2018

Route: Sarria to Santiago de Compostela and Sarria to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date:  Jun 4, 2020 and Jun 6 2020

Route: Takijiri-Oji to Kumano Hongu Taisha and Hosshinmon-oji to Kumano Hongu Taisha, plus a visit to Kumano Hayatama Taisha and Kumano Nachi Taisha